• Vznik přidané hodnoty při použití polyuretanu pro četné možnosti aplikace v automobilovém průmyslu: AUTOMOTIVE ALLIANCE

Vznik přidané hodnoty při použití polyuretanu pro četné možnosti aplikace v automobilovém průmyslu: AUTOMOTIVE ALLIANCE

...

Vznik přidané hodnoty při použití polyuretanu pro četné možnosti aplikace v automobilovém průmyslu: AUTOMOTIVE ALLIANCE

AUTOMOTIVE ALLIANCE mezi Hennecke a FRIMO se především zaměřuje na potřeby a prospěch zákazníků v oblasti použití polyuretanu a dalších reaktivních plastických hmot pro četné možnosti aplikace v automobilovém průmyslu v osobních automobilech (OA). Hlavní segmenty mezinárodní kooperace zahrnují oblasti produktů - zpracování formované pěny, zpracování elastomeru, lehké kompozitní konstrukční díly a technologii PUR CSM pro použití stříkaného polyuretanu a odlévání strukturovaných a dekoračních konstrukčních dílů. Při tom skupina Hennecke dává k dispozici svou dávkovací techniku se směšovacími hlavami a také všechny ostatní systémy pro vedení médií určené k předzásobení, vedení a dopravování, přípravě a zpracování, zatímco skupina FRIMO přináší svou techniku zařízení z oblastí formované pěny, elastomeru a kompozit. Zákazníkům přináší výhody komplexně poskytovaná systémová řešení a individuální služby a také jeden společný partner pro jednání. Další předností je jednotné zákaznické rozhraní, počínaje formou nástroje, přes automatizaci zařízení až po procesní techniku. Soustředěním se na své hlavní kompetence se tak oba podniky optimálně doplňují a mohou zákazníkům na celém světě nabízet efektivní a inovativní systémová řešení v osvědčené kvalitě.

Vysoce specializované know-how a individuální řešení v oblasti technologií a techniky zařízení pro automobily

Vznik přidané hodnoty pro zákazníky z automobilového sektoru v oblasti OA:

Kompletní výrobní řešení na klíč pro široké spektrum použití v automobilovém průmyslu.

Spojují se hlavní kompetence:

FRIMO přináší svá komplexní řešení zařízení a nástrojů, Hennecke dávkovací techniku se směšovacími hlavami.

Služby na míru a z jedné ruky:

FRIMO poskytuje příslušné služby jako například řešení retrofit, odbyt náhradních dílů a všeobecný technický servis.

Jeden partner pro jednání, jedno rozhraní:

Zákazníkům přináší výhody jeden společný partner pro jednání a jedno jednotné rozhraní pro nástrojovou, automatizační a procesní techniku.

Další přínos do budoucna:

Oba podniky úzce spolupracují na
dalším vývoji ještě inovativnějších, efektivnějších a konkurenceschopnějších řešení.

Chceme do budoucna být ještě přesvědčivější a inovativnější a našim zákazníkům pod značkou AUTOMOTIVE ALLIANCE nabízet efektivní řešení orientovaná na trh.

Thomas Wildt, CEO Hennecke GROUP

S partnerstvím spojujeme hlavní kompetence dvou podniků, které se strategicky a operativně optimálně doplňují.

Dr. Christof Bönsch, CEO FRIMO Group

Kontaktujte některého z našich expertů

Dávkovací stroje

Kontaktní formulář

Hvězdičkou (*) označená pole jsou povinná. Tyto údaje potřebujeme, abychom vám mohli odpovědět.