• Periferní přístroje na dodávání plynu a nadouvadel a také zařízení na úpravu a manipulaci se surovinovými systémy

Úprava surovin a kondicionování

Periferní přístroje na dodávání plynu a nadouvadel a také zařízení na úpravu a manipulaci se surovinovými systémy

Pro dosažení požadovaného spektra vlastností u konečného výrobku je v různých případech použití nutné kondicionovat použité surovinové systémy přidáním technických plynů, nadouvadel nebo pevných látek, jako například dusíku, přírodního oxidu uhličitého, PENTANU nebo uhličitanu vápenatého. Hennecke nabízí k tomuto účelu mnoho vyzkoušených periferních přístrojů, které zajistí požadovaný výsledek výroby z ekonomického i ekologického hlediska. Kromě toho se naše stroje a zařízení expedují na přání také se zařízeními k úpravě a manipulaci s použitými surovinovými systémy. Například při cíleném ovlivňování spektra vlastností přidáváním kapalin a pevných látek.

Přehled všech zařízení pro kondicionování surovin

PENTAMAT

Předmíchávací stanice pro bezpečné dávkování hnacích plynů jako je PENTAN

Jako ekologicky neškodný hnací plyn umožňuje PENTAN (uhlovodík) upuštění od freonů a fluorouhlovodíků při výrobě tuhých a integrálních pěn. Namísto přímého dávkování...

Více informací
PENTAMAT

LAMBDAMAT

Předmíchací stanice pro přesné dávkování HFO (např. Solstice® LBA) a také dalších nadouvadel v dávkách

S dávkovacím zařízením nadouvadel LAMBDAMAT nabízí firma Hennecke svým zákazníkům přesnou a spolehlivou předmíchací stanici k dávkování nadouvadel v dávkách do komponent polyuretanu...

Více informací
LAMBDAMAT

CARBOMAT

Dávkovací zařízení pro dodávání CO2 v dávkách

Především aplikace měkké polyuretanové pěny profitují z efektivního předpěnění reaktivní směsi (Froth-efekt). K tomuto účelu se nejlépe hodí CO2 v nejmenších množstvích....

Více informací
CARBOMAT

AEROMAT

Dávkovací zařízení pro dodávání plynu do polyolové složky

Za tvorbu buněk a tedy i za pozdější strukturu buněk u pěněných polyuretanových výrobků je odpovědné uvolňování nejjemnějších bublinek plynu v reaktivní směsi. Proto je dodávání plynu na...

Více informací
AEROMAT

HT30evo

Pístové dávkovací zařízení pro zpracování přídavných komponent s obsahem plniv

Uživatelé, kteří hledají systém pro zpracování abrazivních pigmentových barev, chemicky agresivních aditiv nebo přídavných komponent s obsahem plniv, sáhnou s HT30evo po efektivním dávkovac...

Více informací
HT30evo

Zpracování aditiv

Dodatečné dávkování kapalin a zpracování pevných látek

Spektrum vlastností polyuretanových systémů může cíleně zlepšit široký výběr přísad v pevné a kapalné formě. Kromě přípravy surovin postupem Batch může být například třeba přímo do smě...

Více informací
Přidávání kapalin a pevných látek

Tavicí přístroje

Zařízení na zkapalňování vysokoviskózních surovin a granulátů

Zejména při zpracování elastomerových systémů jsou výchozí suroviny často v pevné podobě a k dalšímu zpracování v dávkovacím stroji se musí zkapalnit. U zboží v ...

Více informací
Tavicí přístroje

Chladicí přístroje

Exaktní vedení teploty vodním chlazením

V různých případech využití vyžaduje aplikovaný polyuretanový systém maximálně přesné vedení teploty. K tomuto účelu používá Hennecke průmyslové chladicí přístroje s vodní...

Více informací
Chladicí přístroje

IBC-Stanice

Modulární koncept zařzení s inovativními řešením detailů pro začlenění IBC do výroby PUR

Nová, modulární stanice IBC od Hennecke značně zjednodušuje zacházení s IBC, zajišťuje maximální bezpečnost procesu a nabízí standardizací a sériovou výrobou k tomu navíc atraktivní...

Více informací
IBC-Stanice

VACUMAT

Efektivní dvojitý odplyňovací systém k účinné evakuaci surovin

K výrobě polyuretanových výrobků s kompaktní strukturou se musí surovině odebrat uvolněný plyn. Nejnovější dvojitý odplyňovací systém VACUMAT od Hennecke spolehlivě odstraní zbytkový plyn ze suroviny....

Více informací
VACUMAT
Kontaktujte některého z našich expertů

Dávkovací stroje

Kontaktní formulář

Hvězdičkou (*) označená pole jsou povinná. Tyto údaje potřebujeme, abychom vám mohli odpovědět.