• Zařízení pro zpracování, kondicionování a skladování systémů surovin a také pro zpracování polyuretanových výrobků

Periferní přístroje pro zpracování polyuretanů

Zařízení pro zpracování, kondicionování a skladování systémů surovin a také pro zpracování polyuretanových výrobků

Hennecke nabízí svým zákazníkům široké portfolio periferních přístrojů. Ty se používají například když mají být kondicionovány systémy surovin pomocí cíleného dodávkování různých komponent. Kromě toho může Hennecke také poskytnout přezkoušená zařízení k temperování nebo mechanickému zpracování polyuretanových výrobků a také systémů k inteligentnímu a spolehlivému skladování surovin.

Úprava surovin a kondicionování

Periferní přístroje na dodávání plynu a nadouvadel a také zařízení na úpravu a manipulaci se surovinovými systémy

Pro dosažení požadovaného spektra vlastností u konečného výrobku je v různých případech použití nutné kondicionovat použité surovinové systémy přidáním technických plynů, nadouvadel nebo pevných látek, jako například dusíku, přírodního oxidu uhličitého, PENTANU nebo uhličitanu vápenatého. Hennecke nabízí k tomuto účelu mnoho vyzkoušených periferních přístrojů, které zajistí požadovaný výsledek výroby z ekonomického i ekologického hlediska. Kromě toho se naše stroje a zařízení expedují na přání také se zařízeními k úpravě a manipulaci s použitými surovinovými systémy. Například při cíleném ovlivňování spektra vlastností přidáváním kapalin a pevných látek.

PENTAMAT

Předmíchávací stanice pro bezpečné dávkování hnacích plynů jako je PENTAN

Jako ekologicky neškodný hnací plyn umožňuje PENTAN (uhlovodík) upuštění od freonů a fluorouhlovodíků při výrobě tuhých a integrálních pěn. Namísto přímého dávkování...

Více informací
PENTAMAT

LAMBDAMAT

Předmíchací stanice pro přesné dávkování HFO (např. Solstice® LBA) a také dalších nadouvadel v dávkách

S dávkovacím zařízením nadouvadel LAMBDAMAT nabízí firma Hennecke svým zákazníkům přesnou a spolehlivou předmíchací stanici k dávkování nadouvadel v dávkách do komponent polyuretanu...

Více informací
LAMBDAMAT

CARBOMAT

Dávkovací zařízení pro dodávání CO2 v dávkách

Především aplikace měkké polyuretanové pěny profitují z efektivního předpěnění reaktivní směsi (Froth-efekt). K tomuto účelu se nejlépe hodí CO2 v nejmenších množstvích....

Více informací
CARBOMAT

AEROMAT

Dávkovací zařízení pro dodávání plynu do polyolové složky

Za tvorbu buněk a tedy i za pozdější strukturu buněk u pěněných polyuretanových výrobků je odpovědné uvolňování nejjemnějších bublinek plynu v reaktivní směsi. Proto je dodávání plynu na...

Více informací
AEROMAT

HT30evo

Pístové dávkovací zařízení pro zpracování přídavných komponent s obsahem plniv

Uživatelé, kteří hledají systém pro zpracování abrazivních pigmentových barev, chemicky agresivních aditiv nebo přídavných komponent s obsahem plniv, sáhnou s HT30evo po efektivním dávkovac...

Více informací
HT30evo

Zpracování aditiv

Dodatečné dávkování kapalin a zpracování pevných látek

Spektrum vlastností polyuretanových systémů může cíleně zlepšit široký výběr přísad v pevné a kapalné formě. Kromě přípravy surovin postupem Batch může být například třeba přímo do smě...

Více informací
Přidávání kapalin a pevných látek

Tavicí přístroje

Zařízení na zkapalňování vysokoviskózních surovin a granulátů

Zejména při zpracování elastomerových systémů jsou výchozí suroviny často v pevné podobě a k dalšímu zpracování v dávkovacím stroji se musí zkapalnit. U zboží v ...

Více informací
Tavicí přístroje

Chladicí přístroje

Exaktní vedení teploty vodním chlazením

V různých případech využití vyžaduje aplikovaný polyuretanový systém maximálně přesné vedení teploty. K tomuto účelu používá Hennecke průmyslové chladicí přístroje s vodní...

Více informací
Chladicí přístroje

IBC-Stanice

Modulární koncept zařzení s inovativními řešením detailů pro začlenění IBC do výroby PUR

Nová, modulární stanice IBC od Hennecke značně zjednodušuje zacházení s IBC, zajišťuje maximální bezpečnost procesu a nabízí standardizací a sériovou výrobou k tomu navíc atraktivní...

Více informací
IBC-Stanice

VACUMAT

Efektivní dvojitý odplyňovací systém k účinné evakuaci surovin

K výrobě polyuretanových výrobků s kompaktní strukturou se musí surovině odebrat uvolněný plyn. Nejnovější dvojitý odplyňovací systém VACUMAT od Hennecke spolehlivě odstraní zbytkový plyn ze suroviny....

Více informací
VACUMAT

Kondicionování produktů

Zařízení a přístroje na zpracování polyuretanových výrobků

Při zpracování polyuretanu potřebují různé výrobky speciální ošetření také před a po vlastním procesu dávkování – například temperováním nebo mechanickým zpracováním. Hennecke Vám nabízí různé přístroje a zařízení z jedné ruky, a tedy perfektně sladěné s Vaším procesem a přizpůsobené naší technice zařízení.

Předehřívací a dohřívací pece

Temperovací přístroje pro předřazené nebo následné temperovací procesy

Různé polyuretanové produkty si v návaznosti na vyndání z formy vyžadují další tepelné opracování. U kombinací produktů – je úplně jedno, jestli jsou druhově čisté nebo jako mix...

Více informací
Předehřívací a dohřívací pece

Drtičky

Mechanické a pneumatické protahovače buněk k otevření pěnových buněk

Los productos de espuma blanda de poliuretano tales como los asientos para automóviles o los muebles acolchados, pero también muchos productos acolchados con espuma de molde precisan que inmediatamente después de sacarlos del molde se rompan las células de espuma....

Více informací
Drtičky

Skladování

Inteligentní a bezpečné skladování surovin

Cisternové sklady a kontejnerové stanice IBC

Inteligentní a bezpečné skladování surovin

K bezpečnému skladování reaktivních polyuretanových složek, jakož i eventuálních nadouvadel se používají cisternové sklady a kontejnerové stanice IBC, které jsou vyráběny a instalovány podle platn...

Více informací
Cisternové sklady a kontejnerové stanice IBC

Kontaktujte některého z našich expertů

Dávkovací stroje

Kontaktní formulář

Hvězdičkou (*) označená pole jsou povinná. Tyto údaje potřebujeme, abychom vám mohli odpovědět.