Přejít k hlavnímu obsahu

Plant technology for the continuous production of polyurethane sandwich panels with a core structure made of polyurethane or min

Technika zařízení pro diskontinuální výrobu kovových kompozitních prvků a izolačních desek pro nejrůznější účely použití

PANELFOAMER - Technika zařízení pro diskontinuální výrobu kovových kompozitních prvků a izolačních desek pro nejrůznější účely použití

PANELFOAMER

Sendvičové prvky s polyuretanovým jádrem představují v mnoha případech použití ekonomickou a, s ohledem na jejich specifické spektrum vlastností, především ekologickou alternativu. V kontinuální výrobě izolačních prvků se po celém světě používají výrobní linky typu PANELMASTER. V mnoha případech použití nabízí ovšem diskontinuální výroba rozhodující výhody a důležité znaky výlučnosti. Takto je tomu například v případě, kdy krycí materiál musí vykazovat určitou specifickou charakteristiku, nebo je podmínkou integrace speciálních mechanických upevnění. Mimoto se diskontinuální výroba panelů využívá také v případech menších výrobních množství nebo také ale i při neobvyklém dimenzování. Důležité oblasti použití jsou například při realizaci chladíren a chladicích návěsů, jakož i v oblasti průmyslových a soukromých staveb. Uživatelé po celém světě při výrobě využívají flexibilní koncepty zařízení PANELFOAMER od Hennecke-OMS.

Znaky stroje

Výrobní zařízení typu PANELFOAMER pokrývají v případě diskontinuální výroby sendvičových prvků extrémně široké spektrum vztahující se k dimenzování, krycí vrstvě a systému pěnění. Kombinace vysoce kvalitních a spolehlivých hydraulických lisů pro téměř všechny oblasti použití a etablovaných vysokotlakých a nízkotlakých dávkovacích strojů Hennecke-OMS zajišťuje efektivní výrobu s vynikajícím spektrem vlastností finálních produktů.

Dávkovací stroj (mokrá část)

Při pěnění reaktivní směsi PU spoléhá koncept zařízení PANELFOAMER na osvědčené dávkovací systémy s vysokotlakým nebo nízkotlakým směšováním v závislosti na použití. Spolehlivá zařízení disponují prvotřídními dávkovacími čerpadly, moderní automatizací zařízení a kdykoliv umožňují optimální smísení reaktivních složek. Nabídku doplňují různé velikosti pracovních zásobníků pro různé aplikace a také řešení pro použití několika směšovacích hlav a použití pentanu včetně veškerých bezpečnostních zařízení. Kombinací s periferními zařízeními nebo speciálními směšovacími hlavami umožňuje mokrá část PANELFOAMER individuální přizpůsobení pro velké množství možných případů použití. Patří sem také plánování a realizace systémů skladování surovin se všemi bezpečnostně relevantními zařízeními.

Lisy (úvod)

Horní a dolní deska lisů je z masivní oceli. Abychom získali rovné (planparalelní) prvky, jsou desky opatřené přesně vyrobenou, vyhřívatelnou kovovou vrstvou, která pomocí integrovaných rozvodů teplé vody umožňuje teplotu desek v ideálním rozmezí za každého provozního stavu. To zajišťuje lepší rozlévání reaktivní směsi v rámci panelu a také kratší vytvrzovací doby a optimální izolační vlastnosti. Dostatečný „tlak“ zajišťují speciální zavírací válce. Pro umožnění co nejvíce paralelního zdvihu jsou lisy v závislosti na účelu použití vybavené systémem hřebenového řízení pohonu. I přes vysoké tlaky během procesu pěnění je celé zařízení maximálně odolné proti kroucení. Je to díky spolehlivému základnímu rámu, který svými svislými opěrnými profily a podélně probíhajícími základovými nosníky tvoří efektivní konstrukci, která i přes relativně nízkou hmotnost vydrží enormní zatížení. Konstrukce lisu navíc zaručuje flexibilní napojení na směšovací hlavu, která se například může pohybovat prostřednictvím systému příčného pojezdu připevněného na hlavním rámu. Takto je možné perfektně vypěnit i velké panely. K portfoliu patří také zvláštní a speciální vybavení na využití tuhých nebo flexibilních krycích vrstev z nejrůznějších materiálů (např. ocel, hliník nebo vláknité desky) a pro nejrůznější účely využití.

Knihový lis

Knihové lisy se použijí v případě, kdy je požadováno otevřené nanesení pěny. Převážně tomu tak je například při výrobě velkého panelu trapézového tvaru s výstupky (např. střešní panely). Směšovací hlava přitom pojíždí pomocí lineárního systému po celé délce lisu. Vkládání krycích vrstev se přitom z velké části provádí manuálně.

Střídavý lis

Zdvihový pohyb u střídavého lisu umožňuje zvlášť efektivní výrobní postup. Proto jsou střídavé lisy vhodné především pro výrobu velkého počtu kusů.  Z velké části automatizovaná nakládka a vykládka se uskutečňuje střídavým systémem. Používají se přitom pojízdné spodní desky se synchronizovaným zrychlením, které jsou uložené na válečkových skupinách. Tímto způsobem lze výrobky k vypěnění připravit mimo lis, zatímco se druhá sada vytvrzuje uvnitř lisu. Pomocí tohoto systému je lis vždy optimálně vytížený. Kromě zlepšeného obslužného komfortu, zvyšuje tato technologie také značně výrobní rychlost. Hennecke-OMS nabízí svým zákazníkům střídavé systémy 1+1 a také 2+2.

Víceetážový lis

U víceetážového lisu se předpřiravené výrobky k vypěnění umísťují z boku do lisu. Každé patro se přitom ergonomicky výhodně zakládá pomocí vysokozdvižného vozíku ručně nebo automaticky. Jakmile jsou zaplněná všechna patra, spustí se lisovací pohyb, který výrobky spolu s proklady udržuje pod tlakem. Tento systém je smysluplný zejména pro malé a středně velké velikosti dávek.

Scénáře využití

Výroba panelů pro chladírny a chladicí návěsy
Jednou z hlavních oblastí využití diskontinuálně vyráběných sendvičových panelů je použití při výstavbě chladíren. Rozsáhlé spektrum využití objasňuje velké množství uzavřených chladicích úseků na potraviny a veškeré další zboží skladované při nízkých teplotách. A počet odběratelů soustavně roste. Kromě toho existuje také neustále rostoucí počet speciálních a zvláštních aplikací jako jsou lyžařské a bruslařské haly. Specifické požadavky na chladírenské panely – ať už standardizované nebo zvláštní konstrukce – činí diskontinuální výrobu téměř nevyhnutelnou. Například pokud se jedná o integraci speciálních spojovacích systémů při pěnění. 

Výroba izolačních desek SIP a nástěnných prvků u technologie výstavby s dřevěným rámem k izolování budov
V průběhu aktuální diskuse o energiích a s tím spojené minimalizace emisí CO2 získává efektivní izolování budov stále větší význam i v oblasti soukromých domů. Izolace pomocí polyuretanu v podobě takzvaných SIP panelů nabízí podstatné výhody oproti klasickým materiálům, jako je minerální vlna nebo korek. Patří sem efektivní snižování emisí CO2 a s tím spojené značné snížení nákladů na vytápění oproti technologii výstavby bez izolace.

Výroba panelů pro průmyslové využití v rámci moderních stavebních postupů
U průmyslového zpracování sendvičových panelů znamená diskontinuálně vyrobená varianta neomezenou volnost designu i v případě spíše nižších výrobních množství. Nekončí to u vlastního viditelného tvarování, ale projevuje se i v případech speciálních řešení v oblasti upevnění, které při kontinuální výrobě nejsou realizovatelné.

Výroba panelů pro speciální využití
Speciální využití si vyžadují speciální řešení. Koncept PANELFOAMER zde nabízí kompletní balíčky, které jsou specifické pro zákazníky a perfektně přizpůsobené pro konkrétní případ použití. Tímto způsobem mohla být v minulosti realizována například efektivní výrobní řešení pro izolační prvky určené pro bazény, speciální podlahové prvky s integrovanými rozvody tepla nebo stropní obložení.

Nepovinná výbava a dodatečné konstrukční skupiny

Hydraulické vytažení z formy
Při hydraulickém vytahování z formy se používá systém upnutí prvku, který utěsní boční strany panelu během procesu pěnění pomocí hydraulického zařízení. Přizpůsobení se příslušnému bočnímu profilu tak výrazně usnadňuje vytažení z formy a zvyšuje rychlost výroby.

Zdviže a vykladače
Také při manipulaci s krycími vrstvami a hotovými panely využíváme různé systémy, které se osvědčily v praxi. I tato opatření zvyšující výrobní takt jsou v první řadě ale také zárukou ergonomické výroby s minimem nasazeného personálu.

Stohování
U větších výrobních objemů se vyplatí zařízení k automatickému stohování. S využitím vakuových přísavek je možné bez problémů manipulovat i s antimagnetickými krycími vrstvami. Navíc se tak účinně šetří povrch prvku. V případě potřeby je stohování programově řízené.

Zařízení na sendvičové panely
Kontaktní formulář

Hvězdičkou (*) označená pole jsou povinná. Tyto údaje potřebujeme, abychom vám mohli odpovědět.
Upozorňujeme, že pro použití kontaktního formuláře musí být povoleny soubory cookie.

Ochraně dat
Přečetl(a) jsem si prohlášení Hennecke o ochraně dat a potvrzuji můj souhlas. *

Váš požadavek nelze odeslat, protože jste odmítli soubory cookie. Upravte prosím své nastavení a použijte kontaktní formulář. Při jeho použití je možné, že vaše IP adresa a další údaje budou předány společnosti Google. Pokud máte jakékoli obavy, použijte prosím alternativní způsoby kontaktu.

Povolení souborů cookie