Přejít k hlavnímu obsahu

Hennecke GROUP Vize & mise

Hennecke GROUP Vize & mise - Naše hodnoty

Naše hodnoty

Hennecke Business System (HBS) je náš společný rámec, který všem zaměstnancům Hennecke poskytuje procesy a nástroje k dosažení ziskového růstu s dlouhodobým prospěchem zákazníků. Důležitými aspekty jsou při tom kultura podniku a vedení vzbuzující důvěru a ve formě Hennecke GROUP Core Values již více než dva roky součást naší DNA, která uvádí, kdo jsme a jak se chceme k sobě navzájem chovat při naší každodenní činnosti. Toto strategické zaměření konkretizujeme nyní pro celou skupinu Hennecke GROUP prostřednictvím naší společné vize a mise. Zde uvádíme různé formulace týkající se našeho hospodárného jednání a komunikujeme kompaktně a všeobecně srozumitelně – jak směrem ven tak i dovnitř – podstata naší strategie.

Aktivní utváření budoucnosti

Vize a mise definují, jak chceme dnes a v budoucnosti dosáhnout našich cílů a podporují naši identitu jako podniku, který má nezbytné odhodlání jednat trvale úspěšně. Vize je při tom směrodatná pro naše jednání, rozhodování a stanovování priorit. Mise naopak popisuje status quo, vytyčený cíl našeho podniku a jak jej realizujeme. Zde si skupina Hennecke GROUP stanovila úkol, učinit život komfortnějším, zdravějším, příjemnějším a snesitelnějším pro životní prostředí - s produkty na bázi polyuretanu, které jsou s našimi zařízeními a naším know-how efektivně vyráběny. To se zakládá na našem pevném přesvědčení, že vytváříme hospodárnou hodnotu a současně můžeme mít pozitivní vliv na společnost a životní prostředí. Naše vize pro budoucnost je, být ve zpracování polyuretanu na světovém trhu upřednostňovaným partnerem pro trvale udržitelné a inovativní technologie na klíč. Toho dosáhneme kompetentním a odhodlaným přístupem našich pracovníků na celém světě. Naše vize a mise, Core Values a HBS jsou vzájemně úzce propojeny a umožňují nám vytvářet trvale udržitelnou kulturu úspěchu, ve které každá jednotlivá zaměstnankyně Hennecke a každý jednotlivý zaměstnanec Hennecke jsou schopni dosahovat nejlepších výsledků.