• Automatizovaná výroba izolovaných dveřních prvků s různými dobami vytvrzování

KTT

Automatizovaná výroba izolovaných dveřních prvků s různými dobami vytvrzování

Nově vyvinuté zařízení na výrobu pěny typu KTT k výrobě izolovaných polyuretanových dveřních prvků spojuje přednosti nepřetržitě provozovaného oběžného zařízení s přednostmi stacionárního zařízení. Odpojením obslužné trasy vytvrzovacích míst je umožněn optimalizovaný provoz zařízení s různě dlouhými dobami vytvrzování. Dále dovoluje vertikální uspořádání vytvrzovacích míst prostorově úsporné provedení zařízení. Systém KTT se člení na obslužnou a vytvrzovací trasu a disponuje ergonomicky optimalizovanou nakládací stanicí a rovněž vždy automatizovanou pěnicí a odebírací stanicí. Pro zaručení optimálního předběžného rozdělení pěny dveřních prvků se používají hned dvě směšovací hlavy typu MT, které jsou vedené víceosým manipulátorem směšovacích hlav. Centrální prvek vytvrzovací trasy tvoří zdvihací/spouštěcí ústrojí, které převáží nosiče formy s nanesenou pěnou do vertikálně uspořádaných vytvrzovacích míst. Po uplynutí příslušných dob vytvrzování, které mohou být od jednoho nosiče formy k druhému odlišné, jsou nosiče formy přivedeny zpět na obslužnou trasu. Navíc disponuje zařízení stanicí výměny nosičů formy, která umožňuje automatizované přisunutí a odsunutí nosiče formy v běžícím provozu.

Kontaktujte některého z našich expertů

Zařízení na chladicí vybavení

Kontaktní formulář

Hvězdičkou (*) označená pole jsou povinná. Tyto údaje potřebujeme, abychom vám mohli odpovědět.

Video k výrobku